Trametopsis cervina (Schwein.) Tomšovský | MYCO-LICH

Trametopsis cervina (Schwein.) Tomšovský

ShareThis
Order: 
Polyporales
Family: 
'Polyporaceae'
Synonymy : 
Trametes cervina (Schwein.) Bres.

 

نام فارسی: پلی‌پور شاخ‌گوزنی

خانواده: 'Polyporaceae'

راسته: Polyporales

تاکسونومی: جنس مونوتیپیک Trametopsis از جدایه‌های جدید جنس مهم و بزرگ Trametes از گروه پلی‌پورهای حقیقی می‌باشد.

 

 

 

صفات ماکروسکوپی

بازیدیوکارپ یکساله، طاقچه‌ای بادبزنی یا گاهی مسطح، بدون پایه، به ابعاد حدود 5 × 7 سانتی‌متر و ضخامت حدود 1 سانتی‌متر. سطح رویی (در صورت وجود) کرکی مودار، به رنگ برنزه، دارچینی روشن، مایل به صورتی، سطح زیرین سفید، به تدریج مایل به قهوه‌ای، حفره‌دار، حفرات درشت و نامنظم، به تعداد 3-1 در هر میلی‌متر، گاه به شکل دندانه دندانه. بافت اصلی بازیدیوکارپ (context) فیبری، سفید، با ضخامت حدود 1.5-1 سانتی‌متر.

 

صفات میکروسکوپی

سیستم هیفی تریمیتیک، هیف‌‌های رویشی دارای قوس اتصال، بی‌رنگ، با دیواره نازک، هیف‌های اسکلتی و پیوندی با دیواره ضخیم‌تر. فاقد سیستیدی، دارای سیستیدیول‌های کوچک ساده. بازیدی‌ها چماقی، به اندازه 8-6 × 30-20 میکرومتر، دارای 4 استریگما. بازیدیوسپورها استوانه‌ای، کمی خمیده، با دیواره صاف و نازک، به اندازه 3-2.5 × 9-7 میکرومتر.

 

 

راهنمای شناسایی: بازیدیوکارپ‌های این گونه بافت فیبری داشته و سطح زیرین آن سفید-برنزه و دارای حفرات درشت نامنظم است.

 

گونه‌های مشابه: به ظاهر شبیه گونه‌های Trametes است ولی حفرات درشت‌ و نامنظمی دارد که بعضا به شکل دندانی درمی‌آیند.

 

اکولوژی: بر روی چوب درختان عمدتا پهن‌برگ در نیمکره شمالی می‌روید. در ایران قبلا از شمال و شمال‌غرب کشور گزارش شده است.

 

 

پوسانندگی و بیماری‌زایی: پلی‌پور شاخ‌گوزنی عامل پوسیدگی سفید در تنه درختان پهن‌برگ است. گزارش اختصاصی از پاتوژن بودن آن در دسترس نیست.

 

اهمیت بیوتکنولوژی: شناسایی و بررسی آنزیم‌‌های گروه پراکسیداز در این گونه بویژه لیگنین پراکسیداز مورد توجه بوده است.

 

 

اطلاعات مولکولی بر اساس نمونه‌های طرح 93001054: دو توالی‌ از ناحیه بارکد ITS به طول 840 و 664 جفت باز متشکل از نواحی ITS1، 5.8s، و ITS2 در این تحقیق از دو نمونه زاگرس بدست آمد. ناحیه LSU نیز از دو کلون DNA خالص و رقیق شده با شماره های a  و b تکثیر گردید.

 

پراکنش و فراوانی در محدوده طرح 93001054: نمونه‌های این گونه در پشت کره و خاریدون در منطقه حفاظت شده دنا، استان کهگیلویه و بویراحمد جمع‌آوری شد. این اولین گزارش از حضور این قارچ در زاگرس می‌باشد.

 

 

 

Addition: 
No
E-Record: 
No