Peniophora quercina (Pers.) Cooke | MYCO-LICH

Peniophora quercina (Pers.) Cooke

ShareThis

 

 

نام فارسی: پنیوفورای بلوط

خانواده: Peniophoraceae

راسته: Russulales

تاکسونومی: Peniophora از جنس‌های بزرگ و در عین حال مونوفایلتیک قارچ‌‌های پوسته‌ای است.

 

 

صفات ماکروسکوپی

بازیدیوکارپ پوسته‌ای، بصورت لکه لکه، بافت چرمی و محکم، به ضخامت حدود 1-0.5 میلی‌متر، سطح رویی صاف، به رنگ صورتی مایل به خاکستری تا یاسی، سطح پشتی قهوه‌ای تیره. حاشیه مدور، ابتدا صاف و چسبیده به بستر، سپس فرخورده به داخل.

 

صفات میکروسکوپی

سیستم هیفی مونومیتیک، هیف‌‌ها دارای قوس اتصال، بی‌رنگ، هیف‌های قاعده‌ای (subiculum) تا حدودی چیده شده به موازات بستر. لامپروسیستیدی‌ها (سیستیدی کریستالدار) فراوان، اغلب در هایمنیوم، ابتدا به صورت هیف‌های دوکی شکل با محتویات روغنی، سپس با دیواره ضخیم و راس کریستالی، اندازه 16-7 × 70-20 میکرومتر، راس کریستالی مخروطی شکل، کریستال‌ها بی‌رنگ. بازیدی‌ها نیمه استوانه‌ای، دیواره نسبتا ضخیم، به اندازه 9-5 × 50-20 میکرومتر، دارای 4 استریگما. بازیدیوسپورها استوانه ای تا نیمه خمیده، با دیواره صاف، به اندازه 4-2.5 × 12-7.5 میکرومتر.

 

 

 

راهنمای شناسایی: بازیدیوکارپ‌های پوسته‌ای چرمی با سطح صورتی و حاشیه فرخورده و رویش روی بلوط از مشخصات بارز این گونه است.

 

 

گونه‌های مشابه: پنیوفورای بلوط در ظاهر شبیه گونه ‌Peniophora rufomarginata است که میزبانهای دیگری غیر از بلوط دارد.

 

 

اکولوژی: این گونه روی شاخه‌های زنده و مرده بویژه بلوط، در پوشش‌های جنگلی آفتابگیر می‌روید و پراکنش جهانی دارد. در ایران قبلا از شمال و شمال‌غرب کشور گزارش شده است. (لينك)

 

پوسانندگی و بیماری‌زایی: عامل پوسیدگی سفید در چوب درختان پهن‌برگ بویژه بلوط. گزارشی از بیماریزا بودن آن در دست نیست.

 

 

اهمیت بیوتکنولوژی:

 

 

اطلاعات مولکولی بر اساس نمونه‌های طرح 93001054:

 

 

پراکنش و فراوانی در محدوده طرح 93001054: پنیوفورای بلوط در منطقه حفاظت شده دنا در استان کهگیلویه و بویراحمد، در منطقه حفاظت شده مانشت-قلارنگ استان ایلام، و در استان لرستان به وفور بر روی بلوط یافت می‌شود. این اولین گزارش این قارچ از زاگرس می‌باشد.

 

Addition: 
No
E-Record: 
No